Kako se plaća?


Plaćate tek kada vam donesemo hranu. Plaćanje se vrši u gotovini.